Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

WIADOMOŚCI

Ponad 16 mln zł dofinansowania dla 42 instytucji – rozstrzygnięto czwartą edycję PW Kultura+, priorytet Digitalizacja

11/07/2014

16,9 mln zł to łączna suma dofinansowania, która decyzją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej przeznaczona zostanie na wsparcie projektów wyłonionych w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Narodowy Instytut Audiowizualny, operator priorytetu Digitalizacja, ogłosił listę projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym studia filmowe, archiwa państwowe i biblioteki publiczne, w ramach czwartej edycji konkursu PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, przechowywaniem zasobów, ich udostępnianiem oraz tworzeniem infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych. Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), operator tego priorytetu, ogłosił wyniki tegorocznego naboru.

Spośród 112 wniosków o finansowe wsparcie, zgłoszonych do tej edycji konkursu, pozytywnie rozpatrzone zostały 42 projekty.

Łączna kwota dofinansowania, które zostanie rozdysponowane to 16,9 mln zł. Wśród instytucji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone znalazły się: Biblioteka Śląska w Katowicach, Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych i Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Projekt Biblioteki Śląskiej w Katowicach, który uzyska ponad 540 tys. zł dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, zakłada digitalizację wybranych czasopism wychodzących na terenie Górnego Śląska w latach 1887-1939 oraz udostępnienie ich w ramach kolekcji czasopism Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Dzięki dofinansowaniu poszerzona zostanie baza sprzętowo-programowa Biblioteki Śląskiej.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazł się także projekt Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses, który otrzyma wsparcie w wysokości ponad 395 tys. zł. Celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie całości zachowanych zbiorów muzycznych biblioteki księcia legnicko brzeskiego Jerzego Rudolfa, zwanych „Bibliotheca Rudolphina”. W ramach projektu powstanie strona internetowa www.rudolphina.pl, na której umieszczona zostanie całość zdigitalizowanych materiałów, metadane, opis i historia kolekcji.

Najwyższą kwotę dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja otrzyma Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Ponad 1,8 mln zł przeznaczonych zostanie na kontynuację projektu realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego w poprzednich naborach. Projekt zakłada cyfrową rekonstrukcję czterdziestu filmów dokumentalnych, digitalizację dwustu kronik filmowych i ich cyfrową dystrybucję, rozbudowę biblioteki cyfrowej, a także korektę barwną, rekonstrukcję dźwięku i naświetlanie czterech filmów fabularnych: Pociąg do Hollywood, Yesterday i Marcowe migdały w reż. Radosława Piwowarskiego oraz Baryton w reż. Janusza Zaorskiego.

Inny projekt digitalizacyjny, który otrzyma dofinansowanie na ponad 145 tys. zł, zgłosiło Muzeum Historii Polski w Warszawie. Założeniem tego projektu jest digitalizacja i udostępnienie w internecie w trybie open access pełnego zakresu 44 czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Zdigitalizowany zasób w całości udostępniony będzie w bazie czasopism humanistycznych i społecznych BazHum.

Do tej pory w ramach trzech zakończonych już edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet „Digitalizacja” wspartych zostało 119 projektów digitalizacyjnych na których realizację przeznaczono blisko 54 mln zł. Środki te przeznaczono na realizację różnorodnych działań zakładających rozbudowę infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, digitalizację i udostępnianie zbiorów oraz na zadania łączące te dwa zagadnienia. Dofinansowanie pozwoliło do tej pory między innymi na stworzenie lub doposażenie aż 64 pracowni służących digitalizacji zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych oraz audiowizualnych. Dzięki czemu obecnie w każdym z województw Polski znajduje się odpowiednio przystosowana pracownia z profesjonalnym sprzętem do digitalizacji.

  • Lista wniosków rozpatrzonych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Operatora Programu,
  • Informacja o rozstrzygnięciu naboru znajduje się w aktualnościach Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

 

(na podstawie materiałów nadesłanych przez NInA)Wstecz

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL